tijenmek ti‧jen‧mek işlik

[ti:jenmek]

 1. Taýýarlyk görülmek, gaýrata galmak, aýak üstüne galmak, jemlenmek.

  • Soňky topgyrlarda biziň mekdebimiziň woleýbolçylary has tijendiler. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Tertip-düzgüne girmek, tertipleşmek.


Duş gelýän formalary
 • tijendiler
 • tijeneliň
 • tijenendiklerini
 • tijenerler
 • tijenip
 • tijenme
 • tijenmegi
 • tijenmek
 • tijenmeseň
 • tijenmäge
 • tijensinler