tijemek ti‧je‧mek işlik

[ti:jemek]

 1. Barlap görüp beslemek, jemlemek, taýýarlyk görmek, gaýrata galmak, aýak üstüne galdyrmak.

  • Olar täze hünärleri özleşdirmek üçin ähli güýçlerini tijeýärler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Ýoldaşlar, öz güýçlerimizi öňküden-de artyk tijäliň! («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Tertip-düzgüne salmak, ýerbe-ýer etmek.


Duş gelýän formalary
 • tijedi
 • tijem
 • tijemegine
 • tijemek
 • tijemeklik
 • tijemäge
 • tijeýän
 • tijeýändigine
 • tijeýär
 • tijeýärler
 • tijäliň
 • tijäni
 • tijäp
 • tijäň