tigirleşmek ti‧gir‧leş‧mek işlik

  1. Tigirlemäge, tigirläp aýlamaga kömekleşmek.

    • Wagonyň tigrini tigirleşip, relsiň üstüne çykaryşmak.

  2. Tigirläp uzaga gidişi boýunça ýaryşdyrmak.


Duş gelýän formalary
  • tigirleşip