teswir

[teswi:r]

teswir etmek

Könelişen söz Ýazuw üsti bilen aýan etmek, beýan etmek.

  • Özüniň ähli hyzmatlaryny teswir edip, dessana başlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Halk ertekilerinde adamyň güýjüne ynanmaklyk duýgusy teswir edilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)