teselli

Ynjalyk, rahatlyk, karar.

  • Onuň gyzgyn çaýdan, agyr oýdan çygjaran tenine biraz şemal çalsa-da, ýüreginden turan harasada, ondan teselli bolmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Her niçik-de bolsa doktoryň aýdanlaryndan soň, onuň göwni teselli tapdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • tesellini
  • tesellisi