tesdirmek işlik

  1. Yza basdyrmak, yza ýöretmek, yza süýşdürmek.

    • Ýel onuň hereketini tesdirmäge ymtylýan ýaly, çendan entedýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  2. Bir işi gaýra goýdurmak, gijä galdyrmak.

    • Düşmanlar demir ýoly bütinleýin weýranlany üçin, nobatdaky hüjümi ep-esli tesdiripdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)