tesdirmek işlik

 1. Yza basdyrmak, yza ýöretmek, yza süýşdürmek.

  • Ýel onuň hereketini tesdirmäge ymtylýan ýaly, çendan entedýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Bir işi gaýra goýdurmak, gijä galdyrmak.

  • Düşmanlar demir ýoly bütinleýin weýranlany üçin, nobatdaky hüjümi ep-esli tesdiripdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tesdirdi
 • tesdirip
 • tesdiripdi
 • tesdiripdir
 • tesdirme
 • tesdirmek
 • tesdirmeli
 • tesdirmäge
 • tesdirýär
 • tesdirýärdi