tesbi tes‧bi

 1. Dini söz Musulmanlaryň köp gezek gaýtalap sanaýan dogalarynyň hasaby saklanylýan monjuk düzümi.

  • Hikmet Isfahany aýaklaryny uzadyp, kresloda, gaýşaryp oturdy-da, tesbisini sanap, gözleriniň gyýygy bilen Eýranparaza garady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Dükançy tesbisini gysymyna düýrläp, jübüsine dykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Täret edilende, dişe sürtelýän kiçijik agaç.


Duş gelýän formalary
 • tesbili
 • tesbini
 • tesbiniň
 • tesbisin
 • tesbisinden
 • tesbisini