tertipsizlik ter‧tip‧siz‧lik at

[terti:psizlik]

 1. Özüňi alyp baryş normalaryny ýerine ýetirmezlik, düzgünsizlik, terbiýesizlik.

  • Onuň tertipsizlik eden wagtyny görmändirler. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Düzgüne salynmazlyk, dogry düzgünleşdirilmezlik, ýerbe-ýer dällik, başly-baratlylyk.

  • Onuň ýolbaşçylyk edýän ýerinde hiç hili tertipsizlik bolup bilmez. («Tokmak» žurnaly)

 3. Yzygiderli, birsydyrgyn dällik, düzgün-nyzamsyzlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tertipsizlik - tertipsizligi.


Duş gelýän formalary
 • tertipsizlige
 • tertipsizligi
 • tertipsizligini
 • tertipsizliginiň
 • tertipsizligiň
 • tertipsizlikler
 • tertipsizliklerden
 • tertipsizliklerinde
 • tertipsizlikleriň