tertipsiz ter‧tip‧siz sypat

[terti:psiz]

 1. Özüňi alyp barşyň kabul edilen normalaryny ýerine ýetirmeýän, düzgünsiz.

 2. Düzgüne salynmadyk, dogry düzgünleşdirilmedik, ýerbe-ýer edilmedik, başly-barat.

  • Tertipsiz tutulan bolgusuz jaýlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Yzygiderli, birsydyrgyn gitmeýän, düzgün-nyzamsyz.

  • Tertipsiz ýazylan hat.


Duş gelýän formalary
 • tertipsizdigi
 • tertipsizdigine
 • tertipsizdigini
 • tertipsizlige
 • tertipsizligi
 • tertipsizligini
 • tertipsizliginiň
 • tertipsizligiň
 • tertipsizlik