tertipsiz sypat

[terti:psiz]

  1. Özüňi alyp barşyň kabul edilen normalaryny ýerine ýetirmeýän, düzgünsiz.

  2. Düzgüne salynmadyk, dogry düzgünleşdirilmedik, ýerbe-ýer edilmedik, başly-barat.

    • Tertipsiz tutulan bolgusuz jaýlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  3. Yzygiderli, birsydyrgyn gitmeýän, düzgün-nyzamsyz.

    • Tertipsiz ýazylan hat.