tertiplilik at

[terti:plilik]

  1. Özüňi alyp baryş normalaryny ýerine ýetirmeklik, terbiýelilik.

    • Tertiplilik ýeňişlere ýol açar. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

  2. Düzgüne salnanlyk, dogry düzgünleşdirilenlik, ýerbe-ýerlik.

  3. Yzygiderlilik, birsydyrgynlyk, düzgün-nyzamlylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tertiplilik - tertipliligi.