tertiplilik at

[terti:plilik]

 1. Özüňi alyp baryş normalaryny ýerine ýetirmeklik, terbiýelilik.

  • Tertiplilik ýeňişlere ýol açar. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

 2. Düzgüne salnanlyk, dogry düzgünleşdirilenlik, ýerbe-ýerlik.

 3. Yzygiderlilik, birsydyrgynlyk, düzgün-nyzamlylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tertiplilik - tertipliligi.


Duş gelýän formalary
 • tertiplilige
 • tertipliligi
 • tertipliligini
 • tertipliligiň
 • tertiplilikde
 • tertiplilikdir