tertipleşmek işlik

[terti:pleşmek]

  1. Tertibe, düzgüne girişmek, öňki bolşuna garanda gowulaşmak.

    • Ol indi birneme tertipleşipdir.

  2. Birine bir zady tertibe, düzgüne salyşmak, ýerbe-ýer goýuşmak.