tertipleşmek işlik

[terti:pleşmek]

 1. Tertibe, düzgüne girişmek, öňki bolşuna garanda gowulaşmak.

  • Ol indi birneme tertipleşipdir.

 2. Birine bir zady tertibe, düzgüne salyşmak, ýerbe-ýer goýuşmak.


Duş gelýän formalary
 • tertipleşen
 • tertipleşip
 • tertipleşipdir
 • tertipleşme
 • tertipleşmegi
 • tertipleşmeginde
 • tertipleşmegine
 • tertipleşmek
 • tertipleşýär