tertipleşdirmek işlik

[terti:pleşdirmek]

  1. Tertip-düzgüne salyşdyrmak, düzgünleşdirmek.

  2. Ýerbe-ýer goýuşdyrmak, jaýlaşdyrmak.

    • Stoluň üstündäki kagyzlary tertipleşdirmek.