tertip-düzgün

[terti:p-düzgün]

  1. Dogry ýola goýlan, kadalaşan ýagdaý, tertip-nyzam.

    • Mäkämdi okuwyň tertip düzgüni, Gyzgalaňly geçýär munda her güni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Düzgün-nyzam, terbiýe.