tersokan

[tersoka:n]

Könelişen söz Doga okan bolup, jadygöýlik edýän, jadygöý.

  • Ol tersokan mollaçyr saňa doga eden bolaýmasyn! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tersokany