terslik

Biri bilen agzalalyk, gepleşmän ýörmeklik ýagdaýy.

  • Meniň bilen dost boljak bolsaň, öz tersligiň üçün ak adamlary garalama hem-de ýalançylyk etme! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem terslik - tersligi.


Duş gelýän formalary
  • tersligi
  • tersliginden
  • tersligine
  • tersligiň
  • terslikler
  • terslikleriň
  • terslikleýin