tersleşik

Terslik ýagdaýy, agzalalyk.

  • Sowet bilen, gwardiýaçylar bilen araňyzdaky tersleşige näme sebäp boldy? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tersleşik - tersleşigi.


Duş gelýän formalary
  • tersleşige
  • tersleşigi
  • tersleşigine