terjimeçi ter‧ji‧me‧çi at

Bir dilden başga dile terjime etmek işi boýunça spesialist, terjime etmek bilen meşgullanýan adam.

 • Uruşdan öňki ýyllarda diňe terjimeçi hökmünde tanalýan Hajy Ysmaýylow hem uruş döwründe çeper ýazylan hekaýalary bilen özüni okyjylar köpçüligine tanatdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Olar deňizçilere terjimeçiniň üsti bilen aýtdylar. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • terjimeçiden
 • terjimeçidigi
 • terjimeçiler
 • terjimeçilere
 • terjimeçileri
 • terjimeçileriniň
 • terjimeçileriň
 • terjimeçilige
 • terjimeçiligiň
 • terjimeçilik
 • terjimeçiniň
 • terjimeçisi
 • terjimeçisine
 • terjimeçisini
 • terjimeçisiniň
 • terjimeçisiz
 • terjimeçiň
 • terjimeçä