terjime ter‧ji‧me at

 1. Bir dilden ikinji bir dile geçirme, geçiriş.

 2. Bir dilden ikinji bir dile geçirilen tekst.

  • Bu goşgynyň terjimesi gowy çykypdyr.


Duş gelýän formalary
 • terjimede
 • terjimeden
 • terjimedigini
 • terjimedir
 • terjimeler
 • terjimeleri
 • terjimelerinden
 • terjimelerine
 • terjimelerini
 • terjimeleriniň
 • terjimeleriň
 • terjimeli
 • terjimesi
 • terjimesidir
 • terjimesinde
 • terjimesinden
 • terjimesine
 • terjimesinedi
 • terjimesini
 • terjimesini-de
 • terjimesiniň
 • terjimesiz
 • terjimä
 • terjimäniň