terezi te‧re‧zi at

Agyrlyk ölçelýän gural.

 • Ol ýüpek sapakdan ýüz metr ölçäp aldy-da, terezide çekip gördi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

başly terezi

Saz işlemeýän ýönekeý görnüşli tereziniň bir görnüşi.

mizan terezisi

Dini düşünje boýunça: öleniňde «ol dünýäde» «günä-sogabyň» ölçelýän terezi.

 • Ahmal bolsa, men-menlik ediberseň, «mizan terezesine» basym mündürler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • terezide
 • terezidir
 • tereziler
 • terezilerde
 • terezilere
 • terezileri
 • terezilerini
 • terezileriniň
 • terezileriň
 • terezili
 • terezim
 • terezimde
 • terezime
 • terezini
 • tereziniň
 • terezisi
 • terezisinde
 • terezisinden
 • terezisine
 • terezisiniň
 • tereziň
 • terezä