terekelenmek te‧re‧ke‧len‧mek işlik

Tereke edilmek, miras bölünmek, terekä salynmak.