terekelemek te‧re‧ke‧le‧mek işlik

Tereke etmek, miras bölmek, terekä salmak.

  • Baýyň günäsini ýuwany üçin, malyny terekeläni, arassalany üçin oňa-da bir ogşuk ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • terekeläni