terbiýe at

Durmuşda, ýaşaýyşda ýüze çykýan gylyk-häsiýet endigi, edep.

 • Ýaşlykda terbiýe görmedik çaga, ulalanda-da salykatly adam bolup ýetişmez. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • terbiýe-de
 • terbiýede
 • terbiýeden
 • terbiýedir
 • terbiýedäki
 • terbiýeler
 • terbiýeler-de
 • terbiýeleri
 • terbiýeleridir
 • terbiýelerine
 • terbiýelerini
 • terbiýeleriniň
 • terbiýeleriň
 • terbiýeli
 • terbiýeliligi
 • terbiýeliligine
 • terbiýeliligini
 • terbiýelilik
 • terbiýesi
 • terbiýesidir
 • terbiýesin
 • terbiýesinde
 • terbiýesinden
 • terbiýesindäki
 • terbiýesine
 • terbiýesini
 • terbiýesini-de
 • terbiýesiniň
 • terbiýesiz
 • terbiýesizleriň
 • terbiýesizlik
 • terbiýä
 • terbiýäm
 • terbiýämiz
 • terbiýäni
 • terbiýäniň
 • terbiýäň
 • terbiýäňe
 • terbiýäňi
 • terbiýäňizdäki