temperament tem‧pe‧ra‧ment

Joşgunlyk ukyby hem-de daş-töwerekdäki hakykata bolan gatnaşykda ýüze çykýan adamyň ruhy, psihiki häsiýetleriniň jemi.


Duş gelýän formalary
 • temperamentde
 • temperamentden
 • temperamentdäki
 • temperamente
 • temperamenti
 • temperamentidir
 • temperamentim
 • temperamentin
 • temperamentinde
 • temperamentindäki
 • temperamentine
 • temperamentini
 • temperamentiniň
 • temperamentiň
 • temperamentiňe
 • temperamentler
 • temperamentlerden
 • temperamentleri
 • temperamentlerine
 • temperamentleriň
 • temperamentli
 • temperamentliler