temmi

[temmi:]

Edilen günä, ýalňyşlyk zerarly görülýän çäre, berilýän jeza.

 • Bu mähbiran adamyň soňky sözleri olar üçin her bir ugrudan, her bir temmiden agyr düşdi. («Pioner» žurnaly)

temmi bermek

Çäre görmek, jezalandyrmak.


Duş gelýän formalary
 • temmiden
 • temmidir
 • temmiler
 • temmilere
 • temmileri
 • temmilerini
 • temmileriniň
 • temmileriň
 • temmini
 • temminiň
 • temmisi
 • temmisi-de
 • temmisidir
 • temmisinden
 • temmisini
 • temmisiniň
 • temmisiz
 • temmiňi
 • temmiňiz
 • temmiňizi
 • temmä