telpek tel‧pek at

Deriden, baganadan tikilip, kellä geýilýän geýim.

 • Onuň tüýi ösgün gara telpegi mydama başyndady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Köne donuny agajyň başyna bürärdi, telpegi hem üstünden geýdirip, onsoň uklardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem telpek - telpegi.

telpegi agan

Öň öýlenip, dul galan.

 • Telpegi agan aýypjagazy bar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

telpegi göge zyňmak

Gaty begenmek, guwanmak, şatlanmak.

telpek goýmak

Biriniň bir käre, bir zada ökdeligine boýun bolmak.

 • Bä, şu wagtyň bilgiçlerine telpek goýýaýmaly! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • telpege
 • telpegem
 • telpegi
 • telpegi-de
 • telpegidi
 • telpegidir
 • telpegim
 • telpegimde
 • telpegimi
 • telpegin
 • telpeginde
 • telpeginden
 • telpegine
 • telpeginem
 • telpegini
 • telpeginiň
 • telpegiň
 • telpegiňdir
 • telpegiňem
 • telpegiňi
 • telpekdedi
 • telpekden
 • telpekdi
 • telpekdir
 • telpekler
 • telpeklere
 • telpekleri
 • telpekleridir
 • telpeklerin
 • telpeklerine
 • telpeklerini
 • telpekleriniň
 • telpekleriň
 • telpekleriňizi
 • telpekli
 • telpeklidi
 • telpeklik
 • telpeklilere
 • telpeklileriň
 • telpeklini
 • telpekliniň
 • telpeklisini