tekizlik te‧kiz‧lik

[teki:zlik]

 1. Endiganlyk, düzlük.

  • Gör, ýeriň tekizliginiň peýdasyny! («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Bir giden tekiz ýer, düz meýdanlyk.

  • Birnäçe gum depelerinden aşyp, bir tekizlige çykdylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tekizlik - tekizligi.


Duş gelýän formalary
 • tekizlige
 • tekizligi
 • tekizliginde
 • tekizliginden
 • tekizligindäki
 • tekizligine
 • tekizligini
 • tekizliginiň
 • tekizligiň
 • tekizlikde
 • tekizlikden
 • tekizlikdi
 • tekizlikdir
 • tekizlikdäki
 • tekizlikler
 • tekizliklerde
 • tekizliklerden
 • tekizliklerdir
 • tekizliklerdäki
 • tekizliklere
 • tekizlikleri
 • tekizlikleridir
 • tekizliklerinde
 • tekizliklerini
 • tekizlikleriniň
 • tekizlikleriň
 • tekizlikli