tekizlenmek te‧kiz‧len‧mek işlik

[teki:zlenmek]

 1. Tekiz edilmek, düzlenmek, ýylmanmak, endiganlanmak.

  • Ekiş üçin bellenen uçastok tekizlenmelidir.

 2. Tekiz örtülmek, ýaýylmak.

  • Bulut saýgylanan ýüň ýaly tekizlenip howa jybarlap başlaýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • tekizlendi
 • tekizlenen
 • tekizlenende
 • tekizlenenok
 • tekizlener
 • tekizlenip
 • tekizlenipdir
 • tekizlenme
 • tekizlenmedik
 • tekizlenmegi
 • tekizlenmegine
 • tekizlenmeginiň
 • tekizlenmek
 • tekizlenmeleri
 • tekizlenmelidir
 • tekizlenmese
 • tekizlenmesini
 • tekizlenýär