teke te·ke

Zoologiýa Geçiniň erkek jynsy.

 • Seniň ýanyňa bararlygyň barmy? Sen, esrän tekäň ysy ýaly, porsap dursuň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Direktor bilen burawçy, süsüşjek teke ýaly, biri-birine golaýlaýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 • Sekiz geçä, dokuz teke. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • tekeler
 • tekelerde
 • tekelerden
 • tekelere
 • tekelerem
 • tekeleri
 • tekelerinde
 • tekelerinden
 • tekelerine
 • tekelerini
 • tekeleriniň
 • tekeleriň
 • tekeli
 • tekeligime
 • tekeliler
 • tekelilere
 • tekelini
 • tekeliniň
 • tekesi
 • tekesini
 • tekeçe
 • tekä
 • tekäni
 • tekäniň
 • tekäň