tejribeçi tej‧ri‧be‧çi at

[tejri:beçi]

Tejribe geçirýän adam.

  • Ol ýerde X asyryň ahyrynda, meşhur filosof, tebigat tejribeçisi we medik bolan ýaş Awisenna. (Ibn-Sina)


Duş gelýän formalary
  • tejribeçileriň
  • tejribeçiliginde
  • tejribeçiligiň
  • tejribeçilik
  • tejribeçilikde
  • tejribeçiniň
  • tejribeçisi