tejribe tej‧ri‧be at

[tejri:be]

 1. Praktiki özleşdirilen bilim, iş türgenligi, iş usuly.

  • Ýewgeniý Ýewseýewiç, siz alym adam, tejribäňiz-de ýeterlikli, siz aýdyň biziň skwažinamyz nebit berermi? (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Synag edip görmek, barlamak maksady bilen belli bir şertde bir zady döretmeklik täri, ýoly.

  • Biz mekdep uçastogynda tejribe geçirmekçi bolýarys. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
 • tejribe-de
 • tejribede
 • tejribeden
 • tejribedigini
 • tejribedir
 • tejribedäki
 • tejribeler
 • tejribelerde
 • tejribelerden
 • tejribelerdäki
 • tejribelere
 • tejribeleri
 • tejribeleri-de
 • tejribelerimiz
 • tejribelerimizi
 • tejribelerimiziň
 • tejribelerimiň
 • tejribelerin
 • tejribelerinde
 • tejribelerinden
 • tejribelerine
 • tejribelerini
 • tejribeleriniň
 • tejribeleriň
 • tejribeleriňizi
 • tejribeleýin
 • tejribeli
 • tejribelige
 • tejribeligi
 • tejribeliginde
 • tejribeligine
 • tejribeligini
 • tejribeliginiň
 • tejribeligiň
 • tejribelik
 • tejribelikde
 • tejribeliligi
 • tejribeliligine
 • tejribeliliginiň
 • tejribelilik
 • tejribelisi
 • tejribesi
 • tejribesi-de
 • tejribesidir
 • tejribesinde
 • tejribesinden
 • tejribesindäki
 • tejribesine
 • tejribesini
 • tejribesini-de
 • tejribesiniň
 • tejribesiz
 • tejribesizligi
 • tejribesizligime
 • tejribesizligini
 • tejribesizligiň
 • tejribesizlik
 • tejribä
 • tejribäm
 • tejribämde
 • tejribämden
 • tejribäme
 • tejribämi
 • tejribämiz
 • tejribämizde
 • tejribämize
 • tejribämizi
 • tejribämiziň
 • tejribämiň
 • tejribäni
 • tejribäniň
 • tejribäň
 • tejribäňe
 • tejribäňi
 • tejribäňiz
 • tejribäňizde