tehnik

  1. Orta tehniki bilimli spesialist.

    • Men suw tehniginiň hem ýanynda bir ýyl şägirt bolup gezdim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Tehniki ylymlardan, tehnikadan spesialist.