tehnik teh‧nik

  1. Orta tehniki bilimli spesialist.

    • Men suw tehniginiň hem ýanynda bir ýyl şägirt bolup gezdim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Tehniki ylymlardan, tehnikadan spesialist.


Duş gelýän formalary
  • tehniki
  • tehnikler
  • tehniklerde
  • tehnikleri
  • tehnikleriň