tegelemek işlik

  1. Halka görnüşine salmak, tegelek etmek, aýlaw etmek.

  2. Tutuş, bitin etmek.

    • Sen indi muny maýdalap oturma-da, ýüze tegeläýsene!

göz tegelemek

seret göz

  • Annaguly birden düýrükdi-de gözüni tegeledi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)