tebsiremek teb‧si‧re‧mek işlik

Suw islemek, dodagyň kepemek, suwsamak.

  • Adamlar, ylaýta-da mallar, gör nähili tebirän-dirler, ygalyň ýagýanyna uly-kiçi hemmeler şatlanýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tebsireýän
  • tebsirän
  • tebsiräp
  • tebsiräpdi