tebsinmek teb‧sin‧mek işlik

Herekete gelmek, urunmak, alňasamak.

  • Gyşdan kynlyk bilen çykan agaç et, açgöz mallar ondan-oňa nebsewürlik bilen tebsindi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýuwaş-ýuwaş bardy ýanyna ýakyn, gögeren dodaklar çala tebsindi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tebsindi
  • tebsindiler