tas tas

Birden, tasdan.

 • Hawa, tas ýadymdan çykan ekeni, göçme okalga üçin kitaplar saýladyňyzmy?! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Ýaňy sen gapyny kakanyňda tas ýüregim ýarylypdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

tasa getirmek

Delile getirmek, delillendirmek.

 • Özüniň ýerliksizräk beren soragyny tasa getirmäge dyryşdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • tasa
 • tasdan
 • tasdanam
 • tasy
 • tasyna
 • tasynda
 • tasyndaky
 • tasyndan
 • tasynyň