taryplamak ta‧ryp‧la‧mak işlik

[ta:ry:plamak]

Taryp etmek, öwmek.

 • Biz-ä sizi taryplap arşa çykarandyrys. («Tokmak» žurnaly)

 • Ol brigadanyň başarjaňlygyny öz ýanyndan taryplady. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • taryplady
 • tarypladym
 • taryplamaga
 • taryplamagy
 • taryplamagyny
 • taryplamagyň
 • taryplamak
 • taryplamaklyk
 • taryplanda
 • taryplap
 • taryplapdyr
 • taryplapdyrlar
 • taryplar
 • taryplasalar
 • taryplasaň
 • taryplaýan
 • taryplaýar
 • taryplaýardy
 • taryplaýsa