tarawa ta‧ra‧wa

Dini söz Oraz aýynda topar bolup okalýan ýassy namazy.

  • Sakgaldaş, ikimiz-ä baryp tarawa durubermeli bolupdyrys. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)