taraşlanmak ta‧raş‧lan‧mak işlik

Düzedilip tertibe salynmak, timarlanmak, ýylmanmak, bejerilmek, endiganlanmak.

  • Taraşlanyp, timarlanyp ylham eleginde mazaly süzülen goşgy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • taraşlanan
  • taraşlanmadyk
  • taraşlanmak
  • taraşlanmaly
  • taraşlanyp
  • taraşlanýar