tapylmak ta‧pyl‧mak işlik

Agtarylyp, gözlenip ele salynmak.

 • Senagat üçin ýaly ähmiýeti bolan baýlyklar tapyldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Olaryň hemmesiniň pikirini bir ýere jemlän tapyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

sözde tapylmak

seret söz

 • Biz öz sözümizde tapyldyk. («Sowet Türkmenistany-nyň Aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tapylaly
 • tapylan
 • tapylanam
 • tapylanda
 • tapylandan
 • tapylandygy
 • tapylandygyna
 • tapylandygyndan
 • tapylandygyny
 • tapylandyr
 • tapylanlar
 • tapylanlary
 • tapylanlygy
 • tapylanmyş
 • tapylanok
 • tapylanokdy
 • tapylansoň
 • tapylany
 • tapylanyna
 • tapylanyny
 • tapylar
 • tapylardy
 • tapylarmy
 • tapylarmyka
 • tapylaryn
 • tapylaryndan
 • tapylaýan
 • tapylaýjak
 • tapylaýmagy
 • tapylaýmasa
 • tapylaýýar
 • tapyldy
 • tapyldy-da
 • tapyldym
 • tapyldymmy
 • tapyldymy
 • tapylgyn
 • tapyljagy
 • tapyljagyna
 • tapyljagyny
 • tapyljak
 • tapyljakdygy
 • tapyljakdygymyza
 • tapyljakdygyna
 • tapylmady
 • tapylmadygy
 • tapylmadyk
 • tapylmadymy
 • tapylmadyň
 • tapylmaga
 • tapylmagam
 • tapylmagy
 • tapylmagym
 • tapylmagyna
 • tapylmagynda
 • tapylmagyny
 • tapylmagynyň
 • tapylmajagy
 • tapylmajagyna
 • tapylmajagyny
 • tapylmajak
 • tapylmajakdygyna
 • tapylmak
 • tapylmaly
 • tapylmalydy
 • tapylmalydygyny
 • tapylmalydyr
 • tapylmalyk
 • tapylman
 • tapylmanam
 • tapylmandy
 • tapylmandygy
 • tapylmandygyny
 • tapylmandygynyň
 • tapylmandylar
 • tapylmandyr
 • tapylmandyrlar
 • tapylmanlygy
 • tapylmansoň
 • tapylmasa
 • tapylmasa-da
 • tapylmasaň
 • tapylmasyn
 • tapylmaz
 • tapylmazdy
 • tapylmazlygy
 • tapylmazlygyndan
 • tapylmazlyk
 • tapylmazmy
 • tapylmazmyka
 • tapylmaýan
 • tapylmaýandygy
 • tapylmaýandygyny
 • tapylmaýanlygy
 • tapylmaýar
 • tapylmaýardy
 • tapylmaýarmy
 • tapylsa
 • tapylsa-da
 • tapylsady
 • tapylsalar
 • tapylsaňyz
 • tapylsyn
 • tapylyp
 • tapylypdy
 • tapylypdylar
 • tapylypdyr
 • tapylypdyrlar
 • tapylyň
 • tapylýan
 • tapylýandygyna
 • tapylýandygyny
 • tapylýandyr
 • tapylýanlygy
 • tapylýanlygyny
 • tapylýança
 • tapylýar
 • tapylýar-da
 • tapylýardy
 • tapylýarlar