tanap

 1. Ýüň, çöpür, zygyr süýümlerinden işilip taýýarlanylýan ýüp, bag.

  • Geçiniň çöpürinden işilen tanap. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Könelişen söz Gektaryň bäşden bir bölegine deň bolan ýer ölçegi, ini-boýy 60 arçyna deň bolan ýer uçastogy.

  • Ynha, iki ýarym gektara golaýrak haýatyň içi, onuň her ýerräginde erik agaçlary, bir-iki tanap ýerinde alma, armyt we şuňa meňzeş miweli agaçlar bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ata-babada miras paýlaşygynda ýeten iki tanap ýer, aýlanyp nobata gelýän ýarym sagat suwy Orsgeldiniň bar mülküdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ömür tanapyny kesmek

seret ömür

 • Kesip ýoldaşynyň ömür tanapyn, aýyrdy höwründen bag bilbilimi. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)

tanap tutmak

Çägini bellemek, ölçäp takyklamak, gönülemek.

ýeriň tanapyny külterlemek

seret ýer


Duş gelýän formalary
 • tanap-da
 • tanapa
 • tanapam
 • tanapda
 • tanapdan
 • tanapdy
 • tanapdylar
 • tanapdym
 • tanapdyr
 • tanapdyrlar
 • tanaplar
 • tanaplary
 • tanaplaryna
 • tanaplaryny
 • tanaplaryň
 • tanaply
 • tanapsyň
 • tanapy
 • tanapyn
 • tanapyna
 • tanapyndan
 • tanapyny
 • tanapynyň
 • tanapyň
 • tanapyňa
 • tanapyňam