tanamak işlik

Kimdigini ýa-da nämedigini äşgär etmek, bilmek, anyklamak.

 • Hoşgeldi onuň Bahardygyny sesinden tanady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Sary onuň bilen gadyrly görüşse-de, ilkibada ony tanamady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bu bolsa keselleri tanamagy ýeňilleşdiripdir. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
 • tanadam
 • tanady
 • tanady-da
 • tanadygyça
 • tanadyk
 • tanadylar
 • tanadym
 • tanadym-da
 • tanadymy
 • tanadyň
 • tanadyňmy
 • tanadyňyz
 • tanajagam
 • tanajagy
 • tanajagyna
 • tanajak
 • tanajakdy
 • tanajakdygymy
 • tanajakmy
 • tanaly
 • tanam
 • tanama
 • tanamady
 • tanamadygymy
 • tanamadyk
 • tanamadylar
 • tanamadym
 • tanamadymy
 • tanamadyň
 • tanamadyňmy
 • tanamadyňyz
 • tanamadyňyzmy
 • tanamaga
 • tanamagam
 • tanamagy
 • tanamagyny
 • tanamagynyň
 • tanamagyň
 • tanamajagyň
 • tanamajak
 • tanamak
 • tanamakda
 • tanamakdan
 • tanamakdyr
 • tanamaklary
 • tanamaklyga
 • tanamaklygy
 • tanamaklygynyň
 • tanamaklyk
 • tanamakçy
 • tanamalaryny
 • tanamaly
 • tanamalydygy
 • tanamalydygyny
 • tanaman
 • tanamandy
 • tanamandygyna
 • tanamandygyny
 • tanamandyk
 • tanamandylar
 • tanamandyr
 • tanamandyrlar
 • tanamandyryn
 • tanamanmy
 • tanamarsyň
 • tanamasa
 • tanamasa-da
 • tanamasalar
 • tanamasam
 • tanamasam-da
 • tanamasaň
 • tanamasaňam
 • tanamasy
 • tanamasyna
 • tanamaz
 • tanamazdan
 • tanamazdym
 • tanamazlar
 • tanamazlarmy
 • tanamazlyga
 • tanamazlyk
 • tanamazlykdan
 • tanamaýan
 • tanamaýanam
 • tanamaýandygyny
 • tanamaýandygyňa
 • tanamaýanlar
 • tanamaýanlygyny
 • tanamaýanyny
 • tanamaýar
 • tanamaýardy
 • tanamaýardyk
 • tanamaýardylar
 • tanamaýardym
 • tanamaýarlar
 • tanamaýarsyň
 • tanamaýarsyňyz
 • tanamaýarsyňyzmy
 • tanamaýaryn
 • tanamaýarys
 • tanamok
 • tanan
 • tanana
 • tananda
 • tanandan
 • tanandygy
 • tanandygyny
 • tanandyklaryny
 • tananlaryndan
 • tananlygy
 • tananmyş
 • tananok
 • tananokdy
 • tananoklar
 • tanansoň
 • tananymyza
 • tananyny
 • tananyňda
 • tananyňdan
 • tanap
 • tanapdy
 • tanapdylar
 • tanapdym
 • tanapdyr
 • tanapdyr-da
 • tanapdyrlar
 • tanaplar
 • tanapsyň
 • tanar
 • tanardy
 • tanardylar
 • tanardym
 • tanardyň
 • tanarlar
 • tanarsyň
 • tanaryn
 • tanasa
 • tanasa-da
 • tanasak-da
 • tanasam-da
 • tanasaň
 • tanasaňyz
 • tanasym
 • tanasyn
 • tanasynlar
 • tanaýan
 • tanaýan-da
 • tanaýanam
 • tanaýandygymyzy
 • tanaýandygyny
 • tanaýandyklary
 • tanaýandyr
 • tanaýandyryn
 • tanaýanlar
 • tanaýanlarynyň
 • tanaýanlygy
 • tanaýanlygyndan
 • tanaýanlygyny
 • tanaýany
 • tanaýanym
 • tanaýanyny
 • tanaýanyňy
 • tanaýança
 • tanaýar
 • tanaýaram
 • tanaýardy
 • tanaýardyk
 • tanaýardylar
 • tanaýardym
 • tanaýarka
 • tanaýarlar
 • tanaýarmyka
 • tanaýarmyň
 • tanaýarsyň
 • tanaýarsyňyz
 • tanaýaryn
 • tanaýarys
 • tanaýjak
 • tanaýmak
 • tanaýmaly
 • tanaýsam
 • tanaýyn
 • tanaňok
 • tanaňokmy
 • tanaňyzok
 • tanaňyzokmy