taba ta‧ba 1

[ta:ba]

Dialektal söz Et, kartoşka, ýumurtga gowurmak, gutap, gyzzyrmaç we ş. m. bişirmek üçin metal gap, saç.

  • Men öýe gelenimde, ejem tabada gutap bişirýärdi.

taba ta‧ba 2

[ta:ba]

Dialektal söz, Oba hojalyga degişli Hatar arasy, hatary, keş.

  • Brigadalar taba tutup, üstüne patrak sepilen ýaly bolup agaran gowaçanyň bir ýan çetinden girip ugradylar. (G. Gurbansähedow, Ak altyn)


Duş gelýän formalary
  • tabada
  • tabady
  • tabamadyk
  • tabany
  • tabanyň