taşlatmak işlik

 1. Zyňyp, oklap goýbertmek, zyňdyrmak, oklatmak.

  • Oňa köpçülik bolup çilimi taşlatmak gerek.

 2. Ulanmagy bes etdirmek, goýdurmak.

  • Zarpçy ýygymçylar ýaltalary öz erkine goýman, ýaltaçylygyny taşladyp, işe gyzykdyrýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem taşlatmak - taşladýar, taşladar, taşladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • taşladardy
 • taşladaryn
 • taşladyp
 • taşladypdyr
 • taşladyň
 • taşladýar
 • taşlatdyk
 • taşlatma
 • taşlatmajak
 • taşlatmak