taşlamak işlik

 1. Zyňyp goýbermek, oklamak.

  • Ýaragyňyzy taşlap, düşüň öňüme. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Bir zady ulanmagy bes etmek, goýmak.

  • Myrat medeniýetli bolup başlady, Ullakan telpegni bir çak taşlady. («Tokmak» žurnaly)

iş taşlamak

seret

 • Işçileriň iş taşlamaklary gutulgysyz boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • taşlabam
 • taşlady
 • taşlady-da
 • taşladyk
 • taşladyk-da
 • taşladylar
 • taşladym
 • taşladyň
 • taşladyňyz
 • taşlajaga
 • taşlajagy
 • taşlajagynyň
 • taşlajak
 • taşlajakdy
 • taşlajakdygyny
 • taşlajaklar
 • taşlajakmy
 • taşlaly
 • taşlalyň
 • taşlama
 • taşlamady
 • taşlamaga
 • taşlamagy
 • taşlamagyndan
 • taşlamagynyň
 • taşlamagyň
 • taşlamagyňyzy
 • taşlamajagyna
 • taşlamak
 • taşlamakdan
 • taşlamakdyr
 • taşlamaklary
 • taşlamaklaryna
 • taşlamaklygyň
 • taşlamaklyk
 • taşlamaklykdan
 • taşlamakçy
 • taşlamaly
 • taşlamalydy
 • taşlamalydygy
 • taşlamalydygyny
 • taşlamalydyr
 • taşlamalymy
 • taşlaman
 • taşlamandygyny
 • taşlamandyr
 • taşlamanyň
 • taşlamarysmy
 • taşlamasa
 • taşlamasalar
 • taşlamasyn
 • taşlamazlyga
 • taşlamazlygy
 • taşlamaýar
 • taşlamok
 • taşlan
 • taşlanda
 • taşlandan
 • taşlandy
 • taşlandygy
 • taşlandygymy
 • taşlandygyny
 • taşlandygynyň
 • taşlandyklaryna
 • taşlandyklaryny
 • taşlandyr
 • taşlanlary
 • taşlanlaryny
 • taşlanlygy
 • taşlanok
 • taşlansoň
 • taşlany
 • taşlanymdan
 • taşlanymyzy
 • taşlanyna
 • taşlanyny
 • taşlanyňda
 • taşlanyňy
 • taşlap
 • taşlapdy
 • taşlapdylar
 • taşlapdyr
 • taşlapdyr-da
 • taşlapdyrlar
 • taşlapdyň
 • taşlapsyň
 • taşlapsyňyz
 • taşlar
 • taşlara
 • taşlardy
 • taşlardym
 • taşlarlar
 • taşlarly
 • taşlarsyň
 • taşlaryn
 • taşlarynmy
 • taşlasa
 • taşlasak
 • taşlasalar
 • taşlasana
 • taşlasaň
 • taşlasaň-da
 • taşlasaňam
 • taşlasy
 • taşlaý
 • taşlaýan
 • taşlaýan-da
 • taşlaýandygy
 • taşlaýandygyma
 • taşlaýandygymy
 • taşlaýandygyny
 • taşlaýanlarda
 • taşlaýanlygy
 • taşlaýança
 • taşlaýar
 • taşlaýar-da
 • taşlaýardy
 • taşlaýardylar
 • taşlaýarlar
 • taşlaýarmy
 • taşlaýjak
 • taşlaýmagy
 • taşlaýmak
 • taşlaýmaly
 • taşlaýsaň
 • taşlaýyn
 • taşlaň