taýgançak taý‧gan‧çak

[ta:ýgançak]

Typançak, sürçek, taýdyrýan.

  • Onuň gaçan öň aýaklary taýgançak, goýy palçygyň içinde çaýşarýardy. (M. Şolohow, Göterilen tarp)

  • Gorkma, biziň gapymyz taýgançak däldir. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Bal tutan barmagyny ýalaýan bolsa, taýgançak depä dyrmaşmak isleýän taýýandyr. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem taýgançak - taýgançagy.