tüpeňletmek tü‧peň‧let‧mek işlik

Tüpeň bilen atdyrmak, tüpeň oky bilen urdurmak.

  • Obanyň itlerini-de tüpeňledip çykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tüpeňletmek - tüpeňledýär, tüpeňleder, tüpeňledipdir.


Duş gelýän formalary
  • tüpeňledip
  • tüpeňletmek