tüpeňlemek tü‧peň‧le‧mek işlik

 1. Tüpeň bilen atmak, atyp urmak.

  • Gün ýaşyp barýarka bir möjek geldi, men ony-tüpeňledim. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň işi aňsat däl, dagdan mumyýa tüpeňläp alandan-da kyn. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Söz bilen duzlamak, ýerlikli söz bilen urmak, degerli söz aýtmak.


Duş gelýän formalary
 • tüpeňledi
 • tüpeňlediler
 • tüpeňledim
 • tüpeňlediňmi
 • tüpeňlemedi
 • tüpeňlemek
 • tüpeňlemekden
 • tüpeňlemeklik
 • tüpeňlemesinler
 • tüpeňlemäge
 • tüpeňleýändigini
 • tüpeňleýänleriň
 • tüpeňlän
 • tüpeňlände
 • tüpeňländigini
 • tüpeňläne
 • tüpeňlänler
 • tüpeňlänligi
 • tüpeňläp
 • tüpeňläpdi
 • tüpeňläpdirler
 • tüpeňläýin
 • tüpeňläň