tünt tünt

Gepleşik dili Kütek, zehinsiz.

  • Halypa, men seni beýle tüntsüň öýtmeýärdim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem tünt - tüntüm, tüntüň.


Duş gelýän formalary
  • tünte
  • tüntlügine
  • tüntsüň