tünek tü‧nek

Gepleşik dili Ýaşaýyş jaýy, öý-işik, öý.

 • Elliniň tünegiçe basan bar baýlygyny syryp alyp gaýdaryn. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Goýsalar bir bada tünegime giderin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tünek - tünegi.


Duş gelýän formalary
 • tünege
 • tünegi
 • tünegime
 • tünegimize
 • tünegimiň
 • tüneginde
 • tüneginden
 • tünegindäki
 • tünegine
 • tünegini
 • tünegiçe
 • tünegiň
 • tünegiňi
 • tünekde
 • tünekden
 • tünekdäki
 • tüneklerinde
 • tüneksiz