tükellemek tü·kel·le·mek işlik

 1. Gözden geçirmek, barlamak, hasaplamak.

  • Ýabylaryň ähli ýaşlaryny, tohumlaryny birin-birin tükelläp geçdiler. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 2. seret gutarmak

  • Näzik eje etmeli işleriň agramyny tükelläp, myhmanlaryň ýanyna baryp oturdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • tükelledi
 • tükelledim
 • tükellejek
 • tükelleme
 • tükellemegi
 • tükellemegiň
 • tükellemek
 • tükellemekligi
 • tükellemäni
 • tükelleýän
 • tükelleýärdiler
 • tükellän
 • tükelländen
 • tükellänsoň
 • tükelläp